Γενικοί όροι πωλήσεων

Όροι Πώλησης

Eισαγωγή

Οι Όροι Πώλησης, μαζί με οποιαδήποτε άλλα έγγραφα που αναφέρονται στους όρους αυτούς, ισχύουν για όλες τις συναλλαγές πωλήσεων μαζί Μας και καθορίζουν τους όρους υπό τους οποίους τα Προϊόντα πωλούνται από Εμάς στους καταναλωτές μέσω της ιστοσελίδας Μας, https://cy.lamarzoccohome.com/en/sale-conditions/ («Η Ιστοσελίδα Μας»).

Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Όρους Πώλησης και βεβαιωθείτε ότι τους κατανοείτε, προτού παραγγείλετε ή αγοράσετε οποιαδήποτε Προϊόντα από την Ιστοσελίδα Μας. Θα πρέπει να διαβάσετε και να αποδεχτείτε αυτούς τους Όρους Πώλησης κατά την παραγγελία Προϊόντων. Εάν δεν συμφωνείτε με το περιεχόμενο των Όρων Πώλησης, δεν θα μπορείτε να παραγγείλετε προϊόντα μέσω της Ιστοσελίδας Μας.

Αυτοί οι Όροι Πώλησης, καθώς και όλες τις Συμβάσεις διατίθενται σε εσάς τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα.

Οι Όροι Πώλησης ισχύουν για όλες τις πωλήσεις Προϊόντων που πραγματοποιούνται από την Equipme Ltd μέσω της Ιστοσελίδας Μας. Οι Όροι Πώλησης μπορούν να αλλάξουν και/ή να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή. Τυχόν αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ μόλις αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα Μας. Συνεπώς, πριν την ολοκλήρωση μιας αγοράς, ο Χρήστης πρέπει να ανατρέξει στην πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων Πώλησης που ίσχυαν κατά την δεδομένη στιγμή, για να επαληθεύσει εάν έχει αλλάξει κάτι.

Είναι δική σας ευθύνη να αξιολογήσετε όλες τις πληροφορίες που συμπεριλαμβάνουμε στην Ιστοσελίδα Μας σε οποιοδήποτε προϊόν, προκειμένου να προσδιορίσετε την καταλληλόλητα των προϊόντων για τη προτεινόμενη χρήση τους.

 

 1. Ορισμοί και Ερμηνεία

1.1 Σε αυτούς τους Όρους Πώλησης, εκτός εάν το περιεχόμενο προνοεί διαφορετικά, οι ακόλουθες εκφράσεις έχουν τις ακόλουθες έννοιες:

“Σύμβαση” – σημαίνει μια σύμβαση για την αγορά και πώληση αγαθών, όπως εξηγείται στον όρο 8,

“ Προϊόντα ” – σημαίνει οποιοδήποτε και όλα τα προϊόντα και τα αγαθά που πωλούνται από Εμάς μέσω της Ιστοσελίδας Μας,

“Παραγγελία” – σημαίνει την παραγγελία σας για Προϊόντα,

“Επιβεβαίωση της Παραγγελίας” – σημαίνει την αποδοχή και επιβεβαίωση της Παραγγελίας,

“Αριθμός Παραγγελίας” – σημαίνει τον αριθμό αναφοράς για την Παραγγελία σας, και

“Εμείς/Εμάς/Μας” – σημαίνει La Marzocco Cyprus που σας προσφέρεται από την Equipme Ltd, εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κυπριακή Δημοκρατία με αριθμό εγγραφής HE409289, και εγγεγραμμένο γραφείο στην διεύθυνση Χρυσάνθου Μυλωνά 30, Δασούπολη, 2014 Λευκωσία, Κύπρος.

“Χρήστης” – σημαίνει κάθε άτοπο που συνδέεται στην Ιστοσελίδα και/ή την χρησιμοποιεί.

 

 1. Πληροφορίες για Εμάς

2.1 Η Ιστοσελίδα Μας ανήκει και λειτουργείται από Εμάς. Ο αριθμός Μας ΦΠΑ είναι 10409289I.

 

 1. Πρόσβαση και Χρήση της Ιστοσελίδας μας

3.1 Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα Μας είναι δωρεάν.

3.2 Είναι δική σας ευθύνη να κάνετε οποιεσδήποτε και όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις για να αποκτήσετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα Μας.

3.3 Οποιαδήποτε και όλα τα δεδομένα ενδέχεται να Μας παρέχετε κατά καιρούς θα διατηρούνται και/ή θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου Μας που μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://cy.lamarzoccohome.com/en/privacy-policy/ (η “Πολιτική Απορρήτου”).

3.4 Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα Μας παρέχεται «ως έχει». Μπορούμε να αλλάξουμε, να αναστείλουμε ή να διακόψουμε την Ιστοσελίδα Μας (ή οποιοδήποτε μέρος αυτής) ανά πάσα στιγμή και χωρίς ειδοποίηση. Δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη σε εσάς με κανέναν τρόπο εάν η Ιστοσελίδα Μας (ή οποιοδήποτε μέρος αυτής) δεν είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή και για οποιαδήποτε περίοδο.

3.5 Η χρήση της Ιστοσελίδας Μας υπόκειται στους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας μας και στην πολιτική Μας για τα ‘Cookies’, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ https://cy.lamarzoccohome.com/en/privacy-policy/.Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά και τις δύο πολιτικές και ότι κατανοείτε πλήρως αυτές.

 

 1. Περιορισμοί Ηλικίας

Οι καταναλωτές μπορούν να αγοράζουν Προϊόντα μόνο μέσω της Ιστοσελίδας Μας εάν είναι άνω των 18 ετών. Αγοράζοντας Προϊόντα μέσω της Ιστοσελίδας Μας δηλώνετε επίσημα ότι είστε άνω των 18 ετών.

 

 1. Εμπορικοί Πελάτες

Αυτοί οι Όροι Πώλησης δεν ισχύουν για πελάτες που αγοράζουν Προϊόντα στο πλαίσιο της επιχείρησης τους. Εάν είστε εμπορικός πελάτης, παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας μαζί Μας.

 

 1. Διεθνείς Πελάτες

Σημειώνεται ότι πουλάμε Προϊόντα μόνο εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας και/ή της Ελλάδας. Δεν δεχόμαστε παραγγελίες ούτε και παραδίδουμε σε πελάτες εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας και/ή της Ελλάδας. Εάν είστε πελάτης από την ΕΕ και/ή από τον ΕΟΧ, μπορείτε να αγοράσετε προϊόντα La Marzocco από τον τοπικό διανομέα της La Marzocco. Παρακαλώ επισκεφθείτε to https://international.lamarzocco.com  για να βρείτε τον πλησιέστερο διανομέα της La Marzocco.

 

 1. Προϊόντα, Τιμές και Διαθεσιμότητα

7.1 Καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι όλες οι περιγραφές και οι γραφικές παραστάσεις των Προϊόντων που διατίθενται από Εμάς αντιστοιχούν στα πραγματικά Προϊόντα. Σημειώνονται, ωστόσο, τα ακόλουθα:

7.1.1 Οι εικόνες των Προϊόντων προορίζονται μόνο για επεξηγηματικούς λόγους. Ενδέχεται να υπάρχουν μικρές διαφορές στο χρώμα μεταξύ της εικόνας ενός Προϊόντος που πωλήθηκε λόγω των διαφορών στις οθόνες του υπολογιστή και στις συνθήκες φωτισμού;

7.1.2 Οι εικόνες και/ή οι περιγραφές των συσκευασιών είναι μόνο για ενδεικτικούς σκοπούς, η πραγματική συσκευασία των Προϊόντων μπορεί να διαφέρει.

7.2 Λάβετε υπόψη ότι ο όρος 7.1 δεν αποκλείει την ευθύνη Μας για λάθη λόγω αμέλειας εκ μέρους Μας και αναφέρεται μόνο σε μικρές παραλλαγές των σωστών προϊόντων, όχι σε διαφορετικά προϊόντα. Ανατρέξετε στον όρο 11 εάν λάβετε λανθασμένα Προϊόντα (δηλαδή Προϊόντα που δεν είναι όπως περιγράφονται).

7.3 Όπου ενδείκνυται, μπορεί να σας ζητηθεί να επιλέξετε το απαιτούμενο μέγεθος, μοντέλο, χρώμα και αριθμό των Προϊόντων που αγοράζετε.

7.4 Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα Προϊόντα θα είναι πάντα διαθέσιμα. Οποιαδήποτε αναφορά σε ένα προϊόν δεν αποτελεί υπόσχεση ότι το προϊόν αυτό θα είναι διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή. Οι ενδείξεις αποθεμάτων δεν παρέχονται στην Ιστοσελίδα Μας. Για λεπτομερή επίπεδα αποθεμάτων, στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@lamarzoccocyprus.com ή τηλεφωνήστε στο +357 99388729.

7.5 Μικρές αλλαγές ενδέχεται, κατά καιρούς, να γίνονται σε ορισμένα Προϊόντα μεταξύ της Παραγγελίας σας και μέχρι την επεξεργασίας της εν λόγω Παραγγελίας από Εμάς και την αποστολή των Προϊόντων, για παράδειγμα, ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με ενδεχόμενες αλλαγές σε σχετικούς νόμους και κανονιστικές απαιτήσεις ή για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων τεχνικών θεμάτων ή ζητημάτων ασφαλείας. Οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές δεν θα αλλάξουν κανένα κύριο χαρακτηριστικό των Προϊόντων και δεν θα επηρεάσουν τη κανονική χρήση των Προϊόντων από εσάς. Ωστόσο, εάν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε αλλαγή που θα επηρεάσει τη χρήση των Προϊόντων από εσάς, θα σας παρέχονται κατάλληλες πληροφορίες.

7.6 Καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι όλες οι τιμές που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα Μας είναι ορθές τη στιγμή που θα συνδεθείτε στο διαδίκτυο. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και να προσθέσουμε, να αλλάξουμε ή να αφαιρέσουμε ειδικές προσφορές από καιρό σε καιρό. Τυχόν αλλαγές στην τιμή δεν θα επηρεάσουν οποιαδήποτε Παραγγελία που έχετε ήδη υποβάλει (ωστόσο, σημειώστε τον όρο 7.9 σχετικά με τις χρεώσεις Φ.Π.Α.).

7.7 Όλες οι τιμές ελέγχονται από Εμάς πριν αποδεχτούμε την παραγγελία σας. Στην σπάνια περίπτωση που έχουμε δείξει εσφαλμένες πληροφορίες τιμολόγησης, Εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας γραπτώς για να σας ενημερώσουμε για το λάθος. Εάν η σωστή τιμή είναι χαμηλότερη από αυτήν που εμφανίζεται κατά την υποβολή της Παραγγελίας σας, θα σας χρεώσουμε απλώς το χαμηλότερο ποσό και θα συνεχίσουμε την επεξεργασία της Παραγγελίας σας. Εάν η σωστή τιμή είναι υψηλότερη, θα σας δώσουμε την επιλογή να αγοράσετε τα Προϊόντα στη σωστή τιμή ή να ακυρώσετε την Παραγγελία σας (ή το μέρος που επηρεάζεται). Δεν θα προχωρήσουμε στην επεξεργασία της Παραγγελίας σας σε αυτή την περίπτωση μέχρι να απαντήσετε. Εάν δεν λάβουμε απάντηση από εσάς εντός 7 ημερών από την επικοινωνία Μας μαζί σας, θα θεωρήσουμε την παραγγελία σας ως άκυρη και θα σας ειδοποιήσουμε γραπτώς το συντομότερο δυνατό.

7.8 Σε περίπτωση που η τιμή των Προϊόντων που έχετε παραγγείλει αλλάξει μεταξύ της Παραγγελίας σας και της επεξεργασίας από Εμάς της εν λόγω Παραγγελίας και την πληρωμή, θα χρεωθείτε με την τιμή που εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα Μας κατά τη στιγμή της Παραγγελίας σας.

7.9 Όλες οι τιμές στην Ιστοσελίδα Μας περιλαμβάνουν ΦΠΑ και έξοδα μεταφοράς. Εάν το ποσοστό του ΦΠΑ διαφοροποιηθεί σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, μεταξύ της Παραγγελίας σας και της πληρωμής Μας, το ποσό του ΦΠΑ που καταβάλλεται θα προσαρμόζεται αυτόματα κατά τη λήψη της πληρωμής.

7.10 Οι χρεώσεις παράδοσης περιλαμβάνονται στην τιμή των Προϊόντων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα Μαs.Οι επιλογές παράδοσης και οι σχετικές χρεώσεις θα σας παρουσιαστούν στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγγελίας.

 

 1. Η Παραγγελία σας – Η Διαμόρφωση Σύμβασης μεταξύ μας

8.1 Η Ιστοσελίδα Μας θα σας καθοδηγήσει στη διαδικασία παραγγελίας. Πριν από την υποβολή της Παραγγελίας σας, θα έχετε την ευκαιρία να ελέγξετε την Παραγγελία σας και να την τροποποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει προσεκτικά την Παραγγελία σας πριν την υποβάλετε.

8.2 Εάν, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγγελίας, Μας παρέχετε εσφαλμένες ή ελλιπείς πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί Μας το συντομότερο δυνατό. Εάν δεν Μπορούμε να επεξεργαστούμε την Παραγγελία σας λόγω εσφαλμένων ή ελλιπών πληροφοριών, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ζητήσουμε να την διορθώσετε. Εάν δεν Μας δώσετε τις ακριβείς ή πλήρεις πληροφορίες εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από το αίτημά Μας, θα ακυρώσουμε την παραγγελία σας. Εάν επιβαρυνθούμε οποιοδήποτε κόστος ως αποτέλεσμα των εσφαλμένων ή ελλιπών πληροφοριών σας, ενδέχεται να Μεταβιβάσουμε αυτά τα έξοδα σε εσάς.

8.3 Κανένα μέρος της Ιστοσελίδας Μας δεν αποτελεί συμβατική προσφορά ικανή για αποδοχή. Η παραγγελία σας αποτελεί συμβατική προσφορά την οποία μπορούμε, κατά την κρίση Μας, να αποδεχτούμε. Η απόδειξη παραλαβής της παραγγελίας σας δεν σημαίνει ότι έχουμε αποδεχτεί την παραγγελία σας. Η αποδοχή Μας υποδεικνύεται μόνο όταν Εμείς σας στείλουμε την Επιβεβαίωση Παραγγελίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που Μας παρέχετε. Μόνο αφού σας Στείλουμε την Επιβεβαίωση Παραγγελίας, θα υπάρχει μια νομικά δεσμευτική Σύμβαση μεταξύ εσάς και Εμάς.

8.4 Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να σας προμηθεύσουμε τα Προϊόντα έως ότου επιβεβαιώσουμε ότι αποδεχθήκαμε την Παραγγελία σας και έχουμε λάβει ολόκληρη την πληρωμή.

8.5 Οι Επιβεβαιώσεις Παραγγελίας περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

8.5.1 Ο Αριθμός Παραγγελίας σας,

8.5.2 Επιβεβαίωση των Προϊόντων που παραγγέλθηκαν, συμπεριλαμβανομένων πλήρεις λεπτομερειών των κύριων χαρακτηριστικών αυτών των προϊόντων;

8.5.3 Πλήρως αναλυτική τιμολόγηση για τα Προϊόντα που παραγγέλθηκαν, συμπεριλαμβανομένων, όπου απαιτείται, φόρων, παράδοσης και άλλων επιπρόσθετων χρεώσεων, και

8.5.4 Εκτιμώμενες ημερομηνίες και ώρες παράδοσης, εάν είναι δυνατόν.

8.6 Θα συμπεριλάβουμε επίσης ένα αντίγραφο της Επιβεβαίωσης Παραγγελίας με τα Προϊόντα σας.

8.7 Στην απίθανη περίπτωση που δεν αποδεχόμαστε ή δεν μπορούμε να εκπληρώσουμε την παραγγελία σας για οποιονδήποτε λόγο, θα εξηγήσουμε το λόγο γραπτώς. Καμία πληρωμή δεν θα πραγματοποιηθεί υπό κανονικές συνθήκες. Εάν έχουμε λάβει πληρωμή, τυχόν τέτοια ποσά θα σας επιστραφούν το συντομότερο δυνατό και σε τέτοια περίπτωση εντός 7 εργάσιμων ημερών.

8.8 Τυχόν επιστροφές που οφείλονται βάσει αυτού του όρου 8 θα πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε κατά την παραγγελία των Προϊόντων.

 

 1. Πληρωμή

9.1 Η πληρωμή για τα Προϊόντα και οι σχετικές χρεώσεις παράδοσης πρέπει πάντα να γίνονται εκ των προτέρων και θα σας ζητείται να πληρώσετε κατά τη διαδικασία παραγγελίας. Η επιλεγμένη μέθοδος πληρωμής σας δεν θα χρεωθεί μέχρι να στείλουμε τα Προϊόντα σας.

9.2 Η πληρωμή για τα Προϊόντα μπορεί να γίνει μέσω Τραπεζικής Μεταφοράς στον αριθμό λογαριασμού που θα εμφανίζεται κατά τη διαδικασία Παραγγελίας. Σημειώνεται ότι η Παραγγελία δεν θα ολοκληρωθεί έως ότου λάβουμε επιβεβαίωση από την τράπεζά Μας ότι λαμβάνουμε εκκαθαρισμένο το σχετικό ποσό.

 

 1. Παράδοση, Κίνδυνος και Κυριότητα

10.1 Η παράδοση όλων των Προϊόντων εντός Κύπρου και/ή Ελλάδας που αγοράστηκαν μέσω της Ιστοσελίδας Μας θα πραγματοποιείται συνήθως εντός 7 έως 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία Επιβεβαίωσης Παραγγελίας Μας, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά ή προσδιοριστεί κατά τη διαδικασία Παραγγελίας (υπόκειται σε καθυστερήσεις που προκαλούνται από γεγονότα εκτός του ελέγχου Μας, για τον οποίο μπορείτε να ενημερωθείτε στο όρο 14). Πριν από την Παραγγελία σας, μπορείτε να Μας αναφέρετε συγκεκριμένες απαιτήσεις παράδοσης.

10.2 Εάν δεν μπορούμε να παραδώσουμε τα Προϊόντα κατά την ημερομηνία παράδοσης, θα ισχύουν τα ακόλουθα:

10.2.1 Εάν κανείς δεν είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση παράδοσης για να λάβει τα Προϊόντα και τα Προϊόντα δεν μπορούν να αναρτηθούν μέσω του γραμματοκιβωτίου σας ή να παραμείνουν σε ασφαλές μέρος που εσείς έχετε ορίσει, θα αφήσουμε ένα σημείωμα παράδοσης που θα εξηγεί πώς να οργανώσετε την παράδοση εκ νέου ή πού να παραλάβετε τα Προϊόντα,

10.2.2 Εάν δεν παραλάβετε τα Προϊόντα ή οργανώσετε την παράδοση εκ νέου εντός [7] ημερών, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ρωτήσουμε για το πώς θέλετε να προχωρήσετε. Εάν δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας ή να κανονίσουμε την παράδοση ή παραλαβή, θα θεωρήσουμε την Σύμβαση ως άκυρη και θα ανακτήσουμε τα Προϊόντα. Εάν συμβεί αυτό, θα σας επιστραφεί η τιμή αγοράς των ίδιων των Προϊόντων, αλλά όχι το κόστος παράδοσης. Μπορούμε επίσης να σας τιμολογήσουμε για οποιοδήποτε λογικό πρόσθετο κόστος που επιβαρύνουμε κατά την ανάκτηση των Προϊόντων.

10.3 Στην περίπτωση που αποτύχουμε να παραδώσουμε τα Προϊόντα εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την Επιβεβαίωση  Παραγγελίας Μας (ή όπως άλλως συμφωνήθηκε ή καθορίστηκε σύμφωνα με τον όρο 10.1), εάν ισχύει κάποιο από τα ακόλουθα, μπορείτε να θεωρήσετε τη Σύμβαση ως λήξαν αμέσως:

10.3.1 Αρνηθήκαμε να παραδώσουμε τα προϊόντα σας, ή

10.3.2 Μας είπατε κατά την παραγγελία των Προϊόντων ότι η παράδοση εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου ήταν απαραίτητη.

10.4 Εάν δεν επιθυμείτε να ακυρώσετε σύμφωνα με τον όρο 10.4 ή εάν δεν ισχύει καμία από τις συγκεκριμένες συνθήκες, μπορείτε να καθορίσετε μια νέα (λογική) ημερομηνία παράδοσης. Εάν δεν τηρήσουμε τη νέα προθεσμία, τότε μπορείτε να θεωρήσετε τη Σύμβαση ως λήξαν.

10.5 Μπορείτε να ακυρώσετε το σύνολο ή μέρος της Παραγγελίας σας σύμφωνα με τους όρους 10.4 ή 10.5 υπό την προϋπόθεση ότι ο διαχωρισμός των Προϊόντων στην Παραγγελία σας ή η αφαίρεση εξωτερικής συσκευασίας δεν θα αλλοιώσει σημαντικά την αξία τους. Τυχόν ποσά που έχετε ήδη πληρώσει για άκυρα Προϊόντα και την παράδοσή τους θα σας επιστραφούν εντός 30 ημερών από την ακύρωση. Σημειώστε ότι εάν σας παραδοθούν άκυρα Προϊόντα, πρέπει να τα επιστρέψετε αμέσως σε Εμάς ή να κανονίσετε αμέσως μαζί Μας τη συλλογή τους. Σε κάθε περίπτωση, θα επιβαρυνθούμε με το κόστος επιστροφής των ακυρωθέντων Προϊόντων.

10.6 Η παράδοση θα θεωρείται πλήρης μόλις παραδώσουμε τα Προϊόντα στη διεύθυνση που δώσατε. Σε περίπτωση παραλαβής Προϊόντων από ή για λογαριασμό σας, οι υπάλληλοι ή οι πράκτορές της, η παραλαβή και/ή η παράδοση θα αποτελούν παράδοση στον πελάτη.

10.7 Η κυριότητα των Προϊόντων σας μεταβιβάζεται μόλις αποπληρωθεί το σύνολο όλων των οφειλόμενων ποσών (συμπεριλαμβανομένων τυχόν εφαρμοστέων χρεώσεων παράδοσης).

10.8 Τυχόν επιστροφές χρημάτων σύμφωνα με  τον όρο 10 θα γίνουν χρησιμοποιώντας τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε κατά την παραγγελία των Προϊόντων.

10.9 Σύμφωνα με το νόμο περί Δικαιωμάτων του Καταναλωτή του 2013 (Ν.133 (Ι) / 2013), επιτρέπεται στον πελάτη να επιστρέψει ένα προϊόν εάν αλλάξει γνώμη, χωρίς να δηλώσει τους λόγους και χωρίς καμία χρέωση (εκτός από τις χρεώσεις κόστους). Ένας πελάτης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε στιγμή, από τη στιγμή που πραγματοποιεί την ηλεκτρονική παραγγελία του εντός 14 ημερών από την ημέρα παραλαβής των προϊόντων. Ο πελάτης έχει επιπρόσθετες 14 ημέρες από την ημερομηνία που ειδοποιεί τον έμπορο για την ακύρωσή του, για την επιστροφή των Προϊόντων. Υπάρχουν εξαιρέσεις για διαδικτυακές επιστροφές που περιλαμβάνουν εξατομικευμένα / κατά παραγγελία προϊόντα.

 1. Ελαττωματικά, Κατεστραμμένα ή Λανθασμένα προϊόντα

11.1 Σύμφωνα με το νόμο, πρέπει να παρέχουμε προϊόντα ικανοποιητικής ποιότητας, κατάλληλα για τον σκοπό, όπως περιγράφεται κατά τη στιγμή της αγοράς, σύμφωνα με τυχόν πληροφορίες που έχουμε παράσχει πριν από τη σύμβαση, και να ταιριάζουν με τυχόν δείγματα ή μοντέλα που έχετε δει ή εξετάσει (εκτός αν σας έχουμε ενημερώσει για τυχόν διαφορές). Εάν οποιοδήποτε ψηφιακό περιεχόμενο περιλαμβάνεται στα Προϊόντα, αυτό το ψηφιακό περιεχόμενο πρέπει επίσης να συμμορφώνεται με τα πιο πάνω. Εάν κάποια Προϊόντα που έχετε αγοράσει δεν συμμορφώνονται και, για παράδειγμα, έχουν βλάβες ή έχουν υποστεί ζημιά όταν τα λαμβάνετε, ή εάν λάβετε λανθασμένα (ή λανθασμένη τιμολόγηση) Προϊόντα, επικοινωνήστε μαζί Μας στην info@lamarzoccocyprus.com ή/και +357 99388729 το συντομότερο δυνατόν για να Μας ενημερώσετε για το σφάλμα ή τη ζημιά, και να φροντίσουμε για την επιστροφή χρημάτων, επισκευή ή αντικατάσταση. Οι διαθέσιμες θεραπείες θα είναι οι εξής:

11.1.1 Από την 1η ημέρα που λαμβάνετε τα Προϊόντα (και την κυριότητα αυτών) έχετε το δικαίωμα εντός 30 ημερολογιακών ημερών να απορρίψετε τα Προϊόντα και να λάβετε πλήρη επιστροφή χρημάτων εάν δεν συμμορφώνονται με τα όσα αναφέρονται  πιο πάνω.

11.1.2 Εάν δεν επιθυμείτε να απορρίψετε τα Προϊόντα ή εάν έχει λήξει η περίοδος απόρριψης των 30 ημερολογιακών ημερών, μπορείτε να ζητήσετε επισκευή των Προϊόντων ή αντικατάσταση. Θα επιβαρυνθούμε με οποιοδήποτε σχετικό κόστος και θα πραγματοποιήσουμε την επισκευή ή την αντικατάσταση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και χωρίς σημαντική ταλαιπωρία για εσάς. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπου μια επισκευή ή αντικατάσταση είναι αδύνατη ή διαφορετικά δυσανάλογη, ενδέχεται να σας προσφέρουμε την εναλλακτική λύση (δηλαδή αντικατάσταση κατά τη διάρκεια της περιόδου απόρριψης των 30 ημερολογιακών ημερών), η περίοδος αυτή θα ανασταλεί ενώ πραγματοποιούμε την επιδιόρθωση ή την αντικατάσταση και θα συνεχιστεί την ημέρα που θα λάβετε την αντικατάσταση ή την επισκευή προϊόντων. Εάν λιγότερες από 7 ημερολογιακές ημέρες παραμένουν εκτός της αρχικής περιόδου, θα υπάρξει επιπλέον παράταση για επιπρόσθετες 7 ημερολογιακές ημέρες.

11.1.3 Εάν, μετά από επισκευή ή αντικατάσταση, τα Προϊόντα εξακολουθούν να μην είναι ικανοποιητικά (ή εάν δεν μπορούμε να το κάνουμε όπως περιγράφεται ανωτέρω, ή δεν καταφέραμε να ενεργήσουμε εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ή χωρίς σημαντική ταλαιπωρία για εσάς), ενδεχομένως να έχετε το δικαίωμα είτε να διατηρήσετε τα Προϊόντα σε μειωμένη τιμή, είτε να τα απορρίψετε σε αντάλλαγμα για επιστροφή χρημάτων.

11.1.4 Εάν εξασκήσετε το τελικό δικαίωμα απόρριψης των προϊόντων σε περίοδο μεγαλύτερη των 6 μηνών από την παραλαβή των Προϊόντων (και την κυριότητα αυτών), ενδέχεται να αφαιρέσουμε οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων ως αποτέλεσμα της χρήσης των προϊόντων από εσάς.

11.1.5 Εντός περιόδου 6 ετών μετά την παραλαβή των Προϊόντων (και ιδιοκτησία αυτών), εάν τα Προϊόντα δεν διαρκούν για εύλογο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να δικαιούστε μερική επιστροφή χρημάτων. Λάβετε υπόψη ότι με την πάροδο 6 μηνών από την παραλαβή των Προϊόντων, θα φέρετε το βάρος της απόδειξης για να αποδείξετε ότι το ελάττωμα ή η μη συμμόρφωση υπήρχε κατά τη στιγμή της παράδοσης.

11.2 Σημειώστε ότι δεν θα πληροίτε τις προϋποθέσεις για αξίωση σύμφωνα με τον όρο 11 εάν σας ενημερώσαμε για τα σφάλματα, τις ζημιές ή άλλα προβλήματα με τα προϊόντα πριν τα αγοράσετε (και οφείλεται στον ίδιο λόγο επιστροφής τους) εάν έχετε αγοράσει τα Προϊόντα για ακατάλληλο σκοπό που δεν είναι ούτε προφανές ούτε γνωστό σε Εμάς και το πρόβλημα προέκυψε από τη χρήση των Προϊόντων από εσάς για το σκοπό αυτό, ή εάν το πρόβλημα είναι αποτέλεσμα φυσιολογικής φθοράς, κακής χρήσης ή εκούσιας ή απρόσεκτης ζημιάς, ή έχετε αγοράσει τα Προϊόντα με βάση το πως φαίνονταν. Επίσης σημειώνεται ότι δεν μπορείτε να Μας επιστρέψετε τα Προϊόντα σύμφωνα με τον όρο 11 μόνο και μόνο επειδή έχετε αλλάξει γνώμη. Εάν είστε καταναλωτής στην ΕΕ ή στον ΕΟΧ, έχετε νόμιμο δικαίωμα εντός 14 ημερολογιακών ημερών να επιστρέψετε τα προϊόντα για αυτόν τον λόγο. Ανατρέξτε στον όρο 12 για περισσότερες λεπτομέρειες.

11.3 Για να επιστρέψετε τα προϊόντα σε Εμάς για οποιονδήποτε λόγο σύμφωνα με τον όρο 11, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί Μας στο info@lamarzoccocyprus.com ή +357 99388729 για να κανονίσετε παραλαβή και επιστροφή.

11.4 Οι επιστροφές χρημάτων (είτε πλήρεις είτε μερικές, συμπεριλαμβανομένων των μειώσεων στην τιμή) σύμφωνα με τον παρόν όρο 11 θα πραγματοποιηθούν εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία συμφωνούμε ότι δικαιούστε την επιστροφή χρημάτων.

11.5 Οποιαδήποτε και όλες οι επιστροφές χρημάτων που εκδίδονται βάσει αυτού του όρου 11 θα περιλαμβάνουν όλα τα έξοδα παράδοσης που πληρώσατε κατά την αρχική αγορά των Προϊόντων.

11.6 Οι επιστροφές χρημάτων βάσει αυτού του όρου 11 θα γίνουν χρησιμοποιώντας τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε κατά την παραγγελία των Προϊόντων.

11.7 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας ως καταναλωτή, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτών (Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Λευκωσία, Κύπρος).

11.8 Σύμφωνα με το νόμο περί Δικαιωμάτων του Καταναλωτή του 2013 (Ν.133 (I) / 2013), ο πελάτης έχει το δικαίωμα να απορρίψει προϊόντα που δεν είναι ικανοποιητικής ποιότητας, ακατάλληλα για σκοπό, όπως περιγράφεται και να λάβουν πλήρη επιστροφή χρημάτων. Αυτό το δικαίωμα περιορίζεται σε 30 ημέρες από την ημερομηνία που ο πελάτης ανέλαβε την κυριότητα των προϊόντων. Εάν ένα αντικείμενο είναι ελαττωματικό και πρέπει να επιστραφεί, ο πελάτης δεν χρειάζεται να πληρώσει τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του ελαττωματικού είδους. Εάν ένας πελάτης ζητήσει να επιστρέψει ένα αντικείμενο που έφτασε κατεστραμμένο, όχι όπως περιγράφεται ή είναι ελαττωματικό, ο έμπορος  θα πρέπει να επιστρέψει το συνολικό κόστος της επιστροφής.

11.9 Εάν ο Χρήστης ακυρώσει μια ειδικά κατασκευασμένη ή προσαρμοσμένη Παραγγελία πριν από την ολοκλήρωσή της, ο Χρήστης καθίσταται υπεύθυνος να Μας πληρώσει ένα ποσό ίσο με το κόστος της εργασίας, των υλικών και των γενικών εξόδων που δαπανήθηκαν κατά την εκτέλεση της εν λόγω παραγγελίας, έως την ημερομηνία της παραλαβή μιας τέτοιας ακύρωσης, συν το κέρδος που θα κάναμε,  σε περίπτωση που δεν γινόταν ακύρωση. Αυτό δεν ισχύει για τα τελικά προϊόντα που συνήθως διατηρούμε σε απόθεμα από Εμάς.

 

 1. Ακύρωση και Επιστροφή Προϊόντων εάν Αλλάξετε Γνώμη

12.1 Εάν είστε καταναλωτής στην ΕΕ ή στον ΕΟΧ, έχετε νόμιμο δικαίωμα εντός εύλογου χρόνου να ακυρώσετε τη Σύμβαση για οποιονδήποτε λόγο. Αυτή η περίοδος ξεκινά μόλις ολοκληρωθεί η Παραγγελία σας και σας Έχουμε στείλει την Επιβεβαίωση της Παραγγελίας σας, δηλαδή όταν διαμορφώνεται η Σύμβαση μεταξύ εσάς και Εμάς. Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε για οποιονδήποτε λόγο προτού στείλουμε την Επιβεβαίωση Παραγγελίας.

12.1.1 Εάν τα Προϊόντα σας παραδίδονται σε μία δόση (είτε πρόκειται για ένα είτε για πολλά αγαθά), η νόμιμη περίοδος τερματισμού λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες μετά την ημέρα κατά την οποία εσείς (ή κάποιος που ορίζετε) λάβετε τα Προϊόντα.

12.1.2 Εάν τα Προϊόντα παραδίδονται σε ξεχωριστές δόσεις σε ξεχωριστές ημέρες, η νόμιμη περίοδος τερματισμού λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες μετά την ημέρα κατά την οποία (ή κάποιος που ορίζετε) λαμβάνετε την τελική δόση των Προϊόντων.

12.2 Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας για ακύρωση σύμφωνα με τον παρόν όρο 12, πρέπει να Μας ενημερώσετε για την απόφασή σας εντός της σχετικής περιόδου. Η ακύρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω ταχυδρομείου ισχύει από την ημερομηνία κατά την οποία θα Μας στείλετε το μήνυμά σας. Σημειώνεται ότι ως άνω αναφερόμενη περίοδος διαρκεί για ολόκληρες ημερολογιακές ημέρες. Εάν, για παράδειγμα, Μας στείλετε ένα email ή επιστολή έως τις 23:59:59 την τελευταία ημέρα της άνω αναφερόμενης περιόδου, η ακύρωσή σας θα είναι έγκυρη και αποδεκτή. Εάν προτιμάτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί Μας για ακύρωση, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

12.2.1 Τηλέφωνο: +357 99388729

12.2.2 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@lamarzoccocyprus.com

12.2.3 Διεύθυνση: Καλλιπόλεως 67α, Λευκωσία, 1071, Κύπρος

Σε κάθε περίπτωση, παρέχοντας σε Εμάς το όνομα, τη διεύθυνση, την ηλεκτρονική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τον αριθμό παραγγελίας.

12.3 Μπορεί να σας ρωτήσουμε γιατί επιλέξατε να ακυρώσετε και ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε οποιεσδήποτε απαντήσεις παρέχετε για να βελτιώσουμε τα Προϊόντα και τις υπηρεσίες Μας, ωστόσο, σημειώνεται ότι δεν έχετε καμία υποχρέωση να παράσχετε λεπτομέρειες εάν δεν το επιθυμείτε.

12.4 Σημειώστε ότι ενδέχεται να χάσετε το νόμιμο δικαίωμά σας για ακύρωση σύμφωνα με τον παρόν όρο 12 στις ακόλουθες περιπτώσεις:

12.4.1 Εάν τα Προϊόντα είναι σφραγισμένα για λόγους υγείας ή υγιεινής και έχετε αποσφραγίσει αυτά τα Προϊόντα μετά την παραλαβή τους,

12.4.2 Εάν τα Προϊόντα έχουν εξατομικευτεί ή προσαρμοστεί ειδικά για εσάς, ή

12.4.3 Εάν τα Προϊόντα έχουν αναμειχθεί αναπόσπαστα με άλλα αντικείμενα (ανάλογα με τη φύση τους) μετά την παραλαβή τους.

12.5 Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι επιστρέφετε τα αγαθά σε Εμάς όχι περισσότερο από 14 ημερολογιακές ημέρες μετά την ημέρα κατά την οποία Μας έχετε ενημερώσει ότι θέλετε να ακυρώσετε σύμφωνα με τον όρο 12.

12.6 Μπορείτε να ζητήσετε να παραλάβουμε τα Προϊόντα από εσάς. Βεβαιωθείτε ότι τα Προϊόντα είναι έτοιμα για παραλαβή στον συμφωνημένο χρόνο και τοποθεσία.

12.7 Μπορείτε να επιστρέψετε τα Προϊόντα σε Εμάς, μέσω ασφαλούς ταχυδρομείου ή άλλης κατάλληλης υπηρεσίας παράδοσης. Επικοινωνήστε μαζί Μας στο +357 99388729 ή / και info@lamarzoccocyprus.com για να κανονίσετε οποιαδήποτε παραλαβή ή / και επιστροφή. Ανάλογα με την τοποθεσία σας στην Κύπρο και/ή στην Ελλάδα, αναλόγως. Ίσως χρειαστεί να δώσουμε οποιαδήποτε διεύθυνση για την επιστροφή οποιωνδήποτε Προϊόντων. Σημειώνεται ότι πρέπει να αναλάβετε τα έξοδα επιστροφής των Προϊόντων σε Εμάς εάν ακυρώσετε σύμφωνα με τον όρο 12. Θα σας χρεώσουμε επίσης το άμεσο κόστος για Εμάς της παραλαβής, εάν ζητήσετε να Παραλάβουμε τα αγαθά από εσάς. Το κόστος επιστροφής αγαθών σε Εμάς δεν θα πρέπει κανονικά να υπερβαίνει το κόστος παράδοσης αρχικά σε εσάς εάν χρησιμοποιείτε τον ίδιο μεταφορέα.

12.8 Επιστροφές χρημάτων σύμφωνα με τον όρο 12 θα γίνουν σε εσάς εντός 14 ημερολογιακών ημερών από τα ακόλουθα:

12.8.1 Την ημέρα κατά την οποία θα λάβουμε τα αγαθά πίσω ή τα έχουμε συλλέξει και επιθεωρήσει, ή

12.8.2 Την ημέρα κατά την οποία Μας ενημερώνετε (παρέχοντας αποδεικτικά στοιχεία) ότι έχετε στείλει τα Προϊόντα (εάν αυτό είναι νωρίτερα από την ημέρα σύμφωνα με τον όρο 12.9.1), ή

12.8.3 Εάν δεν έχουμε παράσχει επιβεβαίωση παραγγελίας ή δεν έχουμε αποστείλει ακόμα τα Προϊόντα, την ημέρα κατά την οποία θα Μας ενημερώσετε ότι επιθυμείτε να ακυρώσετε τη Σύμβαση.

12.9 Οι επιστροφές βάσει του όρου 12 ενδέχεται να υπόκεινται σε παρακρατήσεις στις ακόλουθες περιπτώσεις:

12.9.1 Οι επιστροφές χρημάτων μπορεί να μειωθούν για οποιαδήποτε μειωμένη αξία στα Προϊόντα που προκύπτει από τον υπερβολικό χειρισμό τους (π.χ. όχι περισσότερο από ότι θα επιτρέπεται σε ένα κατάστημα). Λάβετε υπόψη ότι εάν εκδώσουμε επιστροφή χρημάτων προτού λάβουμε τα αγαθά και είχαμε την ευκαιρία να τα επιθεωρήσουμε, ενδέχεται στη συνέχεια να σας χρεώσουμε ένα κατάλληλο ποσό εάν διαπιστώσουμε ότι τα αγαθά έχουν χειριστεί λανθασμένα.

12.9.2 Εάν εκδοθεί επιστροφή χρημάτων σε εσάς σύμφωνα με τον όρο 12, θα λάβετε πλήρη επιστροφή χρημάτων για τυχόν χρεώσεις παράδοσης (συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, παράδοσης premium). Απαιτείται από το νόμο να αποζημιώνουμε τις τυπικές χρεώσεις παράδοσης (ή το αντίστοιχο) μόνο.

Υπόδειγμά εντύπου υπαναχώρησης

(συµπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο µόνο εάν επιθυµείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύµβαση)

– Προς [στοιχεία εµπόρου – όνοµα, γεωγραφική διεύθυνση και, εάν υπάρχει, αριθµός τηλεοµοιότυπου

και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου]

– Γνωστοποιώ/Γνωστοποιούµε(*) µε την παρούσα ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούµε(*) από τη σύµβασή

µου/µας(*) πώλησης των ακόλουθων αγαθών/παροχής(*) της ακόλουθης υπηρεσίας(*)

– Που παραγγέλθηκε(-αν)(*)/που παρελήφθη(-σαν) στις(*)

– Όνοµα καταναλωτή(-ών)(*)

– ∆ιεύθυνση καταναλωτή(-ών)(*)

– Υπογραφή καταναλωτή(-ών)(*) (µόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί)

– Ηµεροµηνία

(*) ∆ιαγράψτε ανάλογα µε την περίπτωση

 

 1. Η ευθύνη Μας έναντι των Καταναλωτών

13.1 Θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλεπόμενη απώλεια ή ζημιά που ενδέχεται να υποστείτε ως αποτέλεσμα της παραβίασής Μας των  Όρων Πώλησης (ή της Σύμβασης) ή ως αποτέλεσμα της αμέλειας Μας. Η απώλεια ή η ζημιά είναι προβλέψιμη εάν είναι προφανής συνέπεια της παραβίασης ή της αμέλειας Μας ή εάν εξετάζεται από εσάς και Εμάς κατά τη δημιουργία της Σύμβασης. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που δεν είναι προβλέψιμη.

13.2 Παρέχουμε προϊόντα μόνο για οικιακή και ιδιωτική χρήση από τους καταναλωτές. Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ή δήλωση ότι τα προϊόντα είναι κατάλληλα για εμπορική, επαγγελματική ή βιομηχανική χρήση οποιουδήποτε είδους (συμπεριλαμβανομένης της μεταπώλησης). Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους, απώλεια επιχείρησης, διακοπή λειτουργίας ή απώλεια επιχειρηματικής ευκαιρίας.

13.3 Τίποτα σε αυτούς τους Όρους Πώλησης δεν επιδιώκει να περιορίσει ή να αποκλείσει την ευθύνη Μας για θάνατο ή σωματικό τραυματισμό που προκλήθηκε από την αμέλεια Μας (συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης των υπαλλήλων Μας, των αντιπροσώπων ή των υπεργολάβων), ή για απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση.

13.4 Τίποτα σε αυτούς τους Όρους Πώλησης δεν επιδιώκει να εξαιρέσει ή να περιορίσει τα νόμιμα δικαιώματά σας ως καταναλωτής. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα νομικά σας δικαιώματα, ανατρέξτε στην Υπηρεσία Προστασίας των Καταναλωτών (Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Λευκωσία, Κύπρος).

13.5 Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης ανά πάσα στιγμή αναρτώντας αλλαγές στο Διαδίκτυο. Η συνεχής χρήση της Ιστοσελίδας Μας μετά την ανάρτηση των αλλαγών αποτελεί την αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων χρήσης, όπως τροποποιήθηκαν από τις αναρτημένες αλλαγές.

13.6 Παρά το γεγονός ότι οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων Πώλησης μπορεί να αποδειχθεί ανεφάρμοστο, οι άλλες διατάξεις της συμφωνίας Μας και το υπόλοιπο της εν λόγω διάταξης θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ. Καμία τροποποίηση σε αυτούς τους όρους δεν θα είναι έγκυρη, εκτός εάν συμφωνηθεί γραπτώς και υπογραφεί από Εμάς.

 1. Συμβάντα εκτός Ελέγχου Μας (Force Majeure)

14.1 Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε αποτυχία ή καθυστέρηση στην εκτέλεση των υποχρεώσεών Μας όταν αυτή η αποτυχία ή καθυστέρηση προκύπτει από οποιαδήποτε αιτία που είναι πέρα από τον λογικό Μας έλεγχο. Τέτοιες αιτίες περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε: διακοπή ρεύματος, αστοχία παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου, απεργίες, αποκλεισμούς ή άλλες βιομηχανικές ενέργειες τρίτων, ταραχές και άλλες αστικές αναταραχές, πυρκαγιά, έκρηξη, πλημμύρες, καταιγίδες, σεισμούς, καθίζηση, πράξεις τρομοκρατίας (απειλούμενη ή πραγματική), πράξεις πολέμου (δηλωμένες, αδήλωτες, απειλητικές, πραγματικές ή προετοιμασίες για πόλεμο), επιδημία, πανδημία ή άλλη φυσική καταστροφή ή οποιοδήποτε άλλο γεγονός που είναι πέρα από τον λογικό Μας έλεγχο.

14.2 Εάν συμβεί οποιοδήποτε γεγονός που περιγράφεται στον όρο 14, το οποίο ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την απόδοσή Μας από οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις Μας βάσει των παρόντων Όρων Πώλησης:

14.2.1 Εμείς θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατό,;

14.2.2 Εμείς θα λάβουμε όλα τα εύλογα μέτρα για να ελαχιστοποιήσουμε την καθυστέρηση,

14.2.3 Στο βαθμό που δεν μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε την καθυστέρηση, οι επηρεαζόμενες υποχρεώσεις Μας βάσει αυτών των Όρων Πώλησης (και συνεπώς της Σύμβασης) θα ανασταλούν και τυχόν χρονικά όρια από τα οποία δεσμευόμαστε θα παραταθούν αναλόγως,

14.2.4 Θα σας ενημερώσουμε όταν τελειώσει το συμβάν εκτός ελέγχου Μας και θα σας παρέχουμε λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν νέες ημερομηνίες, ώρες ή διαθεσιμότητα Προϊόντων, όπως απαιτείται,

14.2.5 Εάν το συμβάν εκτός ελέγχου Μας συνεχιστεί για περισσότερες από 30 ημέρες, θα ακυρώσουμε τη Σύμβαση και θα σας ενημερώσουμε για την ακύρωση. Τυχόν επιστροφές χρημάτων που οφείλονται από αυτήν την ακύρωση θα σας καταβληθούν το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία η Σύμβαση ακυρώνεται,

14.2.6 Εάν ένα συμβάν εκτός του ελέγχου Μας παρουσιαστεί και συνεχιστεί για περισσότερες από 25 ημέρες και θέλετε να ακυρώσετε τη Σύμβαση ως αποτέλεσμα, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

Τηλέφωνο: :+357 99388729

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@lamarzoccocyprus.com

Διεύθυνση: [Καλλιπόλεως 67α, Λευκωσία, 1071, Κύπρος]

Σε κάθε περίπτωση, παρέχοντας σε Μας το όνομα, τη διεύθυνση, την ηλεκτρονική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τον αριθμό Παραγγελίας. Τυχόν επιστροφές χρημάτων που οφείλονται σε αυτήν την ακύρωση θα σας καταβληθούν το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερών από την ημερομηνία ακύρωσης της Σύμβασης.

 

 1. Επικοινωνία και Στοιχεία Επικοινωνίας

15.1 Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί Μας για γενικές ερωτήσεις ή παράπονα, ζητήματα που σχετίζονται με την παραγγελία σας ή ακυρώσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί Μας μέσω :+357 99388729,μέσω email στη διεύθυνση info@lamarzoccocyprus.com ή ταχυδρομικώς στο Καλλιπόλεως 67α, Λευκωσία, 1071, Κύπρος.

 

 1. Παράπονα και Σχόλια

16.1 Τα σχόλια των πελατών Μας είναι πάντοτε ευπρόσδεκτα και καταβάλουμε πάντοτε όλες εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσουμε ότι η εμπειρία σας ως πελάτης Μας είναι θετική. Ωστόσο, θέλουμε να ενημερωθούμε από εσάς εάν έχετε οποιαδήποτε αιτία καταγγελίας.

16.2 Εάν επιθυμείτε να παραπονεθείτε για οποιαδήποτε πτυχή των συναλλαγών σας με Εμάς, επικοινωνήστε μαζί Μας με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

16.2.1 Γραπτώς, απευθύνοντας στo Equipme ltd

16.2.2 Με ηλεκτρονική διεύθυνση, που απευθύνεται σε Equipme ltd ή

16.2.3 Επικοινωνήστε μαζί Μας μέσω τηλεφώνου στo +357 99388729

 

 1. Πώς Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Σας Στοιχεία (Προστασία Δεδομένων)

17.1 Όλες οι προσωπικές πληροφορίες που ενδέχεται Εμείς να χρησιμοποιήσουμε θα συλλεχθούν, θα υποβληθούν σε επεξεργασία και θα διατηρηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 («ΓΚΠΔ»), καθώς και του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμο του 2018 (Ν. 125(I)/2018).

17.2 Για πλήρεις λεπτομέρειες της συλλογής, επεξεργασίας, αποθήκευσης της διατήρησης προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σκοπών για τους οποίους χρησιμοποιούνται προσωπικά δεδομένα από Εμάς, της νομικής βάσης ή βάσεων για τη χρήση τους, λεπτομέρειες για τα δικαιώματά σας και τον τρόπο άσκησής τους και την κοινή χρήση προσωπικών δεδομένων (κατά περίπτωση), ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου Μας.

 

 1. Άλλοι Σημαντικοί Όροι

18.1 Μπορούμε να μεταβιβάσουμε (εκχωρήσουμε) τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά Μας βάσει αυτών των Όρων Πώλησης (και βάσει της Σύμβασης, ανάλογα με την περίπτωση) σε τρίτο μέρος (αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, εάν πουλήσουμε την επιχείρησή Μας). Εάν συμβεί αυτό, θα ενημερωθείτε γραπτώς από Εμάς. Τα δικαιώματά σας βάσει αυτών των Όρων Πώλησης δεν θα επηρεαστούν και οι υποχρεώσεις Μας βάσει αυτών των Όρων Πώλησης θα μεταφερθούν στο τρίτο μέρος που θα παραμείνει δεσμευμένο από αυτούς.

18.2 Δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσετε (εκχωρήστε) τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά σας βάσει αυτών των Όρων Πώλησης (και βάσει της Σύμβασης, ανάλογα με την περίπτωση) χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια Μας.

18.3 Η Σύμβαση είναι μεταξύ εσάς και Εμάς. Δεν προορίζεται να ωφελήσει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή τρίτο μέρος με οποιονδήποτε τρόπο και κανένα τέτοιο πρόσωπο ή μέρος δεν θα έχει το δικαίωμα να επιβάλει οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων Πώλησης.

18.4 Εάν κάποια από τις διατάξεις αυτών των Γενικών Όρων Πώλησης διαπιστωθεί ότι είναι παράνομη, άκυρη ή άλλως ανεφάρμοστη από οποιοδήποτε δικαστήριο ή άλλη αρχή, αυτή / αυτές οι διατάξεις θα θεωρούνται διαχωρισμένες από τους υπόλοιπους Γενικούς Όρους Πώλησης. Οι υπόλοιποι από αυτούς τους Όρους Πώλησης θα είναι έγκυροι και εφαρμόσιμοι.

18.5 Καμία αποτυχία ή καθυστέρηση από Εμάς στην άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματά Μας σύμφωνα με αυτούς τους Όρους Πώλησης σημαίνει ότι παρατήσαμε αυτό το δικαίωμα και καμία παραίτηση από Εμάς για παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης αυτών των Όρων Πώλησης σημαίνει ότι Εμείς θα παραιτηθούμε από οποιαδήποτε μεταγενέστερη παραβίαση της ίδιας ή οποιασδήποτε άλλης διάταξης.

18.6 Μπορούμε να αναθεωρήσουμε αυτούς τους Όρους Πώλησης ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο. Εάν αλλάξουμε αυτούς τους Όρους Πώλησης όπως σχετίζονται με την Παραγγελία σας, Εμείς θα σας ενημερώσουμε σχετικά με τις αλλαγές και θα σας παράσχουμε λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο ακύρωσης, εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με αυτούς. Εάν επιλέξετε να ακυρώσετε, πρέπει να επιστρέψετε τυχόν επηρεαζόμενα Προϊόντα που έχετε ήδη λάβει και θα κανονίσουμε την πλήρη επιστροφή χρημάτων (συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων παράδοσης) που θα πληρωθούν εντός 14 ημερών από την ακύρωσή σας.

 1. Δίκαιο και Δικαιοδοσία

19.1 Αυτοί οι Όροι Πώλησης και η σχέση μεταξύ εσάς και Εμάς (είτε συμβατικών είτε όχι) θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι διαφορές που προκύπτουν υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Κυπριακών Δικαστηρίων. Όσοι επιλέγουν να αποκτήσουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα από άλλες δικαιοδοσίες το πράττουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους εάν ισχύουν και στο βαθμό που ισχύουν οι τοπικοί νόμοι.

19.2 Εάν είστε καταναλωτής, θα επωφεληθείτε από οποιεσδήποτε υποχρεωτικές διατάξεις του νόμου στη χώρα διαμονής σας. Τίποτα στον όρο 19.1 πιο πάνω δεν αφαιρεί ούτε μειώνει τα δικαιώματά σας ως καταναλωτής για να βασιστείτε σε αυτές τις διατάξεις.

19.3 Εάν είστε καταναλωτής, οποιαδήποτε διαφορά, διαμάχη, διαδικασία ή αξίωση μεταξύ εσάς και Εμάς σχετικά με αυτούς τους Όρους Πώλησης ή τη σχέση μεταξύ εσάς και Εμάς (είτε συμβατικής είτε άλλης) υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΤΕΛΟΣ ΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ